Διαφήμιση

Οι σελίδες του oShop προσφέρονται για διαφήμιση. Οι διαθέσιμες μορφές είναι banner διαστάσεων 234×60, 120x240 και 120x600 στην αρχική και σε όλες τις εσωτερικές σελίδες.


Λόγω της στρατηγικής που ακολουθεί το web site, οι διαφημιζόμενοι επιλέγονται προσεκτικά με κύριο κριτήριο την σχετικότητα της διαφήμισης με το περιεχόμενο του web site.


Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας μέσω της ηλεκτρονικής φόρμας του Ιστοτόπου.